Foredrag, kurser og omvisninger 2020

P.S. Krøyer, Hip, hip, hurra! Kunstnerfest på Skagen, 1888

GRUNDKURSUS efterår 2020

Billedanalyse - billedets formsprog (A)

Hvordan analyserer man et billede? Hvilke redskaber kan man bruge? Hvordan beskriver man det, man ser?

Dette kursus giver dig nogle enkle billedanalytiske redskaber, der gør det nemmere at analysere og italesætte billedkunst.

Sammen analyserer vi forskellige typer af kunstværker ud fra den formalistiske tilgang, hvor vi fokuserer på billedets formsprog og dets virkemidler såsom komposition og perspektiv, linjer og flader, bevægelse og ro, lys og skygge, kolde og varme farver, geometriske og organiske former samt teknik og materiale.

Foto: Wikimedia Commons/P.S. Krøyer, Hip, hip, hurra!, 1888, Göteborgs Konstmuseum

GRUNDKURSUS efterår 2020

Billedanalyse - i teori og praksis

Hvilke metoder kan man bruge, hvis man gerne vil analysere billedkunst? Hvad er fordelene og ulemperne ved at anvende de forskellige metoder?

Kurset introducerer formanalysen, der fokuserer på udtryk og formelle virkemidler, herunder Heinrich Wölfflins fem begrebspar og Wasily Kandinskys form- og farvelære; Erwin Panofskys ikonologiske model og den semiotiske model ved Charles Sanders Peirce og Roland Barthes, der alle beskæftiger sig med betydningsanalyse; gestaltpsykologiens gestaltlove med fokus på beskuerens oplevelse samt udstillingsanalysen, der undersøger kunstværket i dets fysiske og aktuelle kontekst.

Kurset består dels af teoretiske oplæg, dels af praktiske øvelser, hvor vi undersøger metodernes anvendelighed på forskellige typer af kunstværker.

Foto: Wikimedia Commons/Wassily Kandinsky, On White II, 1923, Musée National d'Art Moderne, Paris

 

Nicolai Abildgaard, Den sårede filoktet, 1775, SMK

GRUNDKURSUS efterår 2020

Billedanalyse - billedets formsprog (B)

Hvordan analyserer man et billede? Hvilke redskaber kan man bruge? Hvordan beskriver man det, man ser?

Dette kursus giver dig nogle enkle billedanalytiske redskaber, der gør det nemmere at analysere og italesætte billedkunst.

Sammen analyserer vi forskellige typer af kunstværker ud fra den formalanalytiske tilgang, hvor vi fokuserer på billedets formsprog og dets virkemidler såsom perspektivlære, linjer og flader, bevægelse og ro, lys og skygge, kolde og varme farver, geometriske og organiske former, teknik og materiale.

Foto: Wikimedia Commons/Nicolai Abildgaard, Den sårede Filoktet, SMK

EMNEKURSUS efterår 2020

Bjørn Nørgaards gobeliner - Danmarkshistorie i billeder

Bliv klogere på Danmarks historie og kunstens udvikling fra Vikingetiden til i dag med dette billedrige kursus, der tager udgangspunkt i Bjørn Nørgaards gobeliner, der til dagligt hænger på væggene i Riddersalen på Christiansborg Slot.

I et moderne og farvestrålende billedsprog fortæller gobelinerne om de danske kongers og dronningers historie, deres bedrifter, sejre og nederlag. Men de viser også kunstens udvikling, fordi Bjørn Nørgaard i hver gobelin både i udtryk og i indhold refererer til kendte kunstværker fra den pågældende periode.

En enkelt gobelin vil hver gang være i fokus, når vi kortlægger nogle af de historiske begivenheder og kunstcitater, der gemmer sig i det pågældende billedtæppe.

 

 

FORELÆSNINGSRÆKKE efterår 2020

Kunsthistorien med store strøg

Ved mag.art. Helene Lykke Evers, cand.mag. Merete Mørup, mag.art. Birgitte Zacho, mag.art. Tea Baark Mairey, cand.comm.art. Dina Rawat, cand.mag. Jette Lundstrøm, ph.d. Niels Marup, mag.art. Rasmus Chr. Olsen og cand.mag. Mathilde Teglgaard Nielsen

Hvad er karakteristisk for de forskellige perioder, der tilsammen udgør den vestlige kunsthistorie? Få en kronologisk gennemgang af kunsthistoriens mest betydningsfulde perioder lige fra renæssancen til samtidskunsten, hør om tidernes skiftende stilarter og bliv introduceret til nogle af kunsthistoriens største, ikoniske værker.

1. Renæssance (HLE)
2. Barok og rokoko (MM)
3. Nyklassicisme og romantik (BZ)
4. Realisme og impressionisme (TBM)
5. Symbolisme (DR)
6. Ekspressionisme (JL)
7. Surrealisme (NM)
8. Pop art og minimalisme (RCO)
9. Samtidskunst (MTN)

Foto: Wikimedia Commons/Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503-06

FORELÆSNINGSRÆKKE efterår 2020

Kunsten i De Kongelige Repræsentationslokaler

Det mest kendte og omfangsrige kunstværk i De Kongelige Repræsentationslokaler er uden tvivl Bjørn Nørgaards gobeliner. Til hverdag og til fest pryder de Riddersalens vægge og fortæller i et moderne og farvestrålende billedsprog om de danske konger og dronningers bedrifter, sejre og nederlag fra Vikingetiden og frem til i dag.

Men de øvrige lokaler er mindst lige så rigt dedokeret med kunstværker af blandt andre Bertel Thorvaldsen, Laurits Tuxen, Joakim Skovgaard, C. W. Eckersberg, N. Abildgaard og Johannes Larsen.

Kurset giver en introduktion til udsmykningen og kunsten i De Kongelige Repræsentationslokaler og tager kursisterne med på en særomvisning på Christiansborg Slot, hvor det er muligt at se de omtalte værker med egne øjne.

Foto: Wikimedia Commons/Christiansborg Slot, De Kongelige Repræsentationslokaler