Ikonen i myrtetræet

Ikon, Nea Moni, Chios, Grækenland

Den ikon, som den sandsynligvis nu afdøde nonne ville have vist os, befinder sig i et glasmontre monteret på søjlen lige til højre for indgangen til apsis. Ikonen forestiller Theotokos, der med hænderne henviser til en lille ikon, der hænger på et myrtetræ. På denne lille ikon i det nederste venstre hjørne er der en nøjagtig gengivelse af den selvsamme henvisende Theotokos. Den lille ikon i nederste venstre hjørne er altså en gengivelse af ikonen selv.

Jeg er som sådan ikke i stand til at se, hvorvidt træet på ikonen er et myrtetræ eller ej, men jeg kender historien om klostrets oprindelse, så jeg ved, at det er det, det er. Historien fortæller, at tre munke, nemlig Nikitas, Johannes og Josef, oplever et sandt mirakel, da de finder en ikon ikke-gjort-af-menneskehånd hængende på en gren i et myrtetræ på det sted, hvor klostret senere er opført.

Efter fundet af ikonen opsøger de tre munke en mand ved navn Konstantin Monomachos. Han er ud af en velhavende og magtfuld konstantinopolitansk familie, men er på daværende tidspunkt sendt i eksil i Mytilene på Lesbos, da han har gjort sig uheldigt bemærket i Konstantinopel. Konstantin har nemlig haft et lidt for godt øje til kejserinden Zoë. Munkene fortæller Konstantin, at de foruden fundet af ikonen har haft en åbenbaring, der siger, at Konstantin en dag vil blive kejser. Til dette svarer Konstantin at skulle dette ske, så vil han lade opføre en kirke til Theotokos på det sted, hvor munkene har fundet ikonen i myrtetræet.

Foto: Helene Lykke Evers

I 1042 dør kejser Michael IV, og efter nogle måneders tumult og magtkampe vælger kejserinde Zoë at gifte sig med den kønne og charmerende Konstantin Monomachos, der samtidig bliver medkejser som kejser Konstantin IX Monomachos. I taknemmelighed igangsætter han og kejserinden opførelsen af hovedkirken i klostret Nea Moní, der i 1049 bliver indviet. Klostret som sådan er dog ikke færdigt før 1055. Konstantin dør i januar 1055 og når altså lige netop ikke at se det endelige resultat.

Vi kender kejser Konstantin IX Monomachos og kejserinde Zoë fra pragtikonen i Hagia Sophia i Konstantinopel, der lige som mosaikkerne i Nea Moní stammer fra midten af 1000-tallet.

Foto: Wikimedia Commons/Hagia Sofia