Er ikonet altid et helligt billede?

Som udgangspunkt opfatter jeg ikonet som værende helligt, fordi det er en billedtype, der også den dag i dag bliver brugt i forbindelse med de kirkelige handlinger i den græsk ortodokse kirke. I øjeblikket befinder jeg mig i Athen, og i byens mange offentligt tilgængelige kirker er der ikoner fra gulv til loft. Helt bogstaveligt.

Der er malede ikoner på vægge og lofter. I den enkelte kirke er der også altid en ikonostase med fastmonterede ikoner, der adskiller det helligste rum fra skibet, hvor meningheden befinder sig under gudstjenesten. Langs væggene står der gerne flere enkeltstående fag i træ eller marmor, der hver især indrammer et enkelt ikon, der er dækket af glas, ligesom de ikoner, der er placeret ved indgangen på en art billedpulte også er dækket af glas. Dels beskytter glasset selve ikonet, dels er det let at rengøre med en pudseklud mellem de mange kys, som de troende tildeler de fremhævede ikoner.

Jeg kan ikke sige det mange gange nok: Ortodokse tilbeder ikke ikoner. Det er kun Gud, man tilbeder. Det, der for den uindviede eller uvidende betragter ligner tilbedelse, er ærefuld respekt. Den ære og respekt, den troende viser billedet, bliver videregivet til den, som ikonet repræsenterer. Den troende viser ære og respekt ved at gøre korsets tegn og forsigtigt kysse udvalgte steder på ikonet. Jeg har den seneste tid deltaget ved flere kirkelige handlinger og har bemærket, at præsten gerne starter med at hilse på ikonerne i kirken, dels med korstegn, dels med kys. Ikonet er et helligt billede, der spiller en aktiv rolle i det religiøse liv i den ortodokse kirke.

Foto: Agia Aikaterini kirken (interiør), Plaka, Athen.

Men er ikonet helligt, når det kommer på museum? Det har ofte undret mig, når jeg besøger museer for byzantinsk kunst i Grækenland, om disse museumsikoner stadig er hellige billeder. Kan et ikon miste sin hellighed? Eller ligger helligheden blot i dvale? Er ikonet kun et helligt billede, når det optræder i en religiøs kontekst? Afhænger ikonets hellighed af beskueren? Er et ikon et helligt billede uanset kontekst? Hvad vil det egentligt sige, at et ikon er helligt? Jeg er fyldt med spørgsmål i disse dage. Et enkelt spørgsmål udløser gerne kaskader af spørgsmål. Men nu gælder det museumsikonets hellighed.

Jeg har just været på The Byzantine and Christian Museum og The Benaki Museum her i Athen, hvor ikonerne er passende fordelt i udstillingsgallerierne i forhold til kronologi og geografi. Det er en bestemt historie, museerne ønsker at fortælle, nemlig historien om den enkelte genstands placering i “den store fortælling”, som det også er muligt at studere i diverse oversigtsværker, der beskæftiger sig med samme udviklingshistorie. Det er derfor ret begrænset, hvad man som museumsgænger får at vide om den enkelte genstand og særligt dens liv før, den blev optaget i de “hellige museums-haller”.

Som på andre traditionelle kunstmuseer, så har hvert ikon et skilt, hvorpå der står forskellige faktuelle oplysninger, såsom motiv, årstal, sted og eventuelt kunstner. Det hænder, at der også står nogle oplysninger om det rent tekniske ved ikonet, altså materiale og størrelsesforhold. Jeg kunne godt tænke mig at kende ikonernes proveniens. Hvorfra stammer ikonet? En bestemt kirke eller et bestemt kloster? Eller er det oprindeligt malet til privat brug? Hvem var bestiller? Var det en gave? Eller var det et stykke bazarkunst, altså “masseproduceret” til salg på markeder? Eller er ikonet malet af munke til et bestemt kloster? Hvad var ikonets historie, før det blev installeret på det pågældende museum? Der er mange muligheder. Den systematiske skiltning gør ikonet til en historisk kilde, der har fundet sin plads i den traditionelle udviklingshistorie, som museet ønsker at fortælle.

Museumsikonet er gerne udstillet i et glasmontre sammen med andre ikoner eller andre genstande fra samme periode og samme geografiske område. Der opstår derved en fysisk afstand imellem ikonet og beskueren. Dobbeltsidede ikoner er til gengæld udstillet i fritstående montre, hvor beskueren kan betragte ikonet fra begge sider. Disse har typisk været monteret i ikonostaser, hvor kun den ene side har været tilgængelig for menigheden. På museet har alle mulighed for at se begge sider af ikonerne. Også den side, som det tidligere kun var forbeholdt gejstligheden at se. Det tidligere skjulte er blevet synligt for almenheden. Denne synliggørelse eller afsløring er for mig at se med til at verdsliggøre ikonet. Ligeså er belysningen af ikonet, der er oplyst af en konstant og ensartet lyssætning, der gerne oplyser den hele flade. Her er intet flimrende eller flakkende lys som fra olielamper eller stearinlys.

Foto: The Benaki Museum, Athen.

Kurateringen, der vægter kronologi og geografi; den fastlagte rute; den systematiske skiltning, der fremhæver ikonet som en historisk kilde; udstillingen, der afslører ellers tilslørede sider af ikonerne; placeringen af ikonerne på vægge eller i store montre, der skaber afstand til beskueren samt den ensartede belysning er alt sammen kuratoriske virkemidler, der er med til at verdsliggøre ikonet. De er ikke iscenesat som hellige billeder, men historiske genstande.

Er det virkelig så enkelt? Kan iscenesættelsen alene afmystificere ikonet, gøre det til en historisk kilde, afmontere dets hellighed? I bogen “Heavenly Bodies: Incarnation, the Gaze, and Embodiment in Christian Theology” skriver forfatteren, at det kun er de ikoner, der bliver brugt i forbindelse med de kirkelige handlinger, der er hellige billeder. Museumsikonet er ikke (længere) et helligt billede. Jeg er ikke (helt) enig.

Foto: The Byzantine and Christian Museum, Athen.

For mig handler ikonets hellighed om den værdi, som beskueren eller brugeren tildeler det pågældende billede. Det handler ikke om, hvornår, hvor eller hvem, der har fremstillet det enkelte ikon. Ej heller hvilket materiale eller hvilken størrelse, det har. Men en ting er dog afgørende for ikonets hellighed! Motivet. Ikonet skal rent ikonografisk følge Traditionen.

Iscenesættelsen af ikonet er selvfølgelig med til at forme beskuerens blik og dermed brugen af det enkelte billede. Museet og dets historiske iscenesættelse af ikonerne indbyder ikke til nogen form for religiøs praksis. Man går heller ikke på museum, hvis man ønsker at praktisere sin tro. Så går man i kirke. Denne dag oplever jeg da heller ikke, at der er gæster, der gør korsets tegn ved ikonerne. Men det har jeg tidligere oplevet, når jeg har besøgt museer for byzantinsk kunst.

Foto: Helene Lykke Evers