"Birth of a Museum"

Osman Hamdi Bey, A Young Emir Studying 1878, Oil on canvas

Osman Hamdi Bey, Studerende ung emir, 1878

I øjeblikket er der en overmåde interessant særudstilling på Louvre, der viser mere end 160 kunstgenstande fra samlingen tilhørende det nye museum - Louvre Abu Dhabi, der har til formål at vise kunstgenstande fra forskellige verdenskulturer, fra oldtiden til nutiden. Men i stedet for at adskille de repræsenterede verdenskulturer fra hinanden og vise en traditionel kronologisk udviklingshistorie har museet valgt en tematisk kuratering. Det er denne tematiske kuratering, der gør særudstillingen "Birth of a Museum" interessant, fordi den inviterer til dialog og bygger bro mellem forskellige kultur- og kunsttraditioner. 

"Birth of a Museum" er kurateret omkring temaer som "Den menneskelige form", "Det hellige", "Det vestlige blik" og "Kulturer i dialog". Temaer, som jeg selv har beskæftiget mig med i forbindelse med mit studie af religiøse billedudtryk på tværs af forskellige kulturer.

Den menneskelige form

Bactrian "princess", Central Asia, Late third millenium early second millenium BCE

Baktrisk prinsesse, Centralasien, o. 2000 f.Kr.

 

Cypriot plaque “idol”, (2300-1900 BCE)

Cypriotisk idol, 2300-1900 f.Kr.

Yves Klein, Anthropometry (ANT 110), 1960

Yves Klein, Anthropometry (ANT 110), 1960

Det er både forfriskende og inspirerende at se en statuette af en baktrisk prinsesse ved siden af et tohovedet cypriotisk figur i skøn forening med Yves Kleins "Anthropometry". Det giver stof til eftertanke, når kunstgenstandene på den måde er revet ud af deres vante udviklingshistorie. Mennesket har givetvis altid repræsenteret sig selv på forskellig vis, både som udtryk, indtryk og aftryk.

(Left) Roman Togatus, Italy, 2nd century CE, marble. (Right) Standing Bodhisattva, Gandhara region, present day Pakistan, 2nd–3rd century CE, schist.

Romersk orator, Italien, 100-tallet og Bodhisattva, Gandhara regionen i det nuværende Pakistan, 100-200-tallet.

 

Andre sidestillinger er baseret på udtryksmæssige eller formmæssige fællestræk såsom draperingerne i figurernes klædedragter. Genstandene er i den forstand åbne for fortolkning og dialog på tværs af kulturtraditioner. Man behøver ikke at have et særligt forhåndskendskab til de enkelte genstande for at få en indsigtsrig oplevelse med hjem.

Det hellige i en menneskelig form

Kristus viser sine sår, Tyskland, o. 1515-1520

Kristus viser sine sår, Tyskland, o. 1515-1520

Soninké Djennenke, Mali, 1200-tallet

Soninké Djennenke, Mali, 1200-tallet

Dansende Shiva figur, Indien, 900-tallet

Dansende Shiva, Indien, 900-tallet

Jeg blev bare så begejstret, da jeg så den store Kristus-figur i fin forening med en rank Soninké Djennenke figur ved siden af en dansende Shiva stauette. Kristus-figuren fremstod i sin kontekst endnu mere knoglet, lidende og teatralsk; mens den dansende Shiva bare virkede utrolig elegant, smidig og kompleks ved siden af den høje, ranke og glatte Soninké Djennenke figur. Sikke et møde!

Louvre Abu Dhabi

Selve museet Louvre Abu Dhabi er tegnet af den anerkendte arkitekt Jean Nouvel, der også har tegnet Det Arabiske Institut i Paris. Det er planen, at Louvre Abu Dhabi åbner dørene for publikum i slutningen af 2015, men kan man ikke vente så længe med at se den nye samling i sin tiltænkte kontekst, så er der stadig mulighed for at besøge særudstillingen "Birth of a Museum" på Louvre i Paris.

Sidste udstillingsdag for "Birth of a Museum" på Louvre i Paris er 28. juli 2014.

Find flere oplysninger om særudstillingen og Louvre Abu Dhabi via nedenstående link.