Aktuelle kurser, foredrag og omvisninger

OMVISNINGER ved FOF start 1. september

6 aktuelle udstillinger - by night

Tag med på omvisning i aktuelle udstillinger på nogle af hovedstadsområdets største museer. Kunstformidler Helene Lykke Evers introducerer til hver enkelt udstilling og udvælger enkeltstående værker, som danner afsæt for en fælles undersøgelse af kunstværkernes betydning og deres kunsthistoriske sammenhæng.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. Alex Da Corte, Louisiana
3. MAD, Gl. Holtegaard
4. Lee Lozano, Gl. Strand
5. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
6. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK

Foto: Louisiana

Tilmelding via FOF København

GRUNDKURSUS start onsdag 31. august

Billedanalyse - i teori og praksis

Hvilke metoder kan man bruge, hvis man gerne vil analysere billedkunst? Hvad er fordelene og ulemperne ved at anvende de forskellige metoder? Kurset introducerer formanalysen, der fokuserer på udtryk og formelle virkemidler, herunder Heinrich Wölfflins fem begrebspar og Wassily Kandinskys form- og farvelære; Erwin Panofskys ikonologiske model og den semiotiske model ved Charles Sanders Peirce og Roland Barthes, der alle beskæftiger sig med betydningsanalyse; gestaltpsykologiens gestaltlove med fokus på beskuerens oplevelse samt udstillingsanalysen, der undersøger kunstværket i dets fysiske og aktuelle kontekst.

Kurset består dels af teoretiske oplæg, dels af praktiske øvelser, hvor vi undersøger metodernes anvendelighed på forskellige typer af kunstværker.

Foto: Wikimedia Commons. Wassily Kandinsky, Violet - Green, 1926

Tilmelding via Folkeuniversitetet i København

EMNEKURSUS start onsdag den 31. august

Ti aktuelle kunstværker i kontekst (A)

På dette kursus analyserer vi kunst, som det er muligt at opleve på egen hånd på de største aktuelle kunstudstillinger i efteråret 2022. Hver gang får du dels en introduktion til en aktuel kunstudstilling, dels dyberegående nedslag i enkeltstående værker, hvor vi sammen undersøger værkets betydning i dets kontekst.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. De 4 - modernismens mænd, Øregaard Museum
3. Alex Da Corte, Louisiana
4. CryptoPong - Radar Contemporary, Nikolaj Kunsthal
5. MAD, Gl. Holtegaard
6. ATLANTIKUMI, Nordatlantens Brygge
7. Lee Lozano, Gl. Strand
8. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
9. Francis Alÿs, Copenhagen Contemporary
10. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK

Udsolgt

Foto: Wikimedia Commons. Vilhelm Lundstrøm, Siddende model ved opstilling, 1942

Tilmelding via Folkeuniversitetet i København

EMNEKURSUS start fredag den 2. september

Ti aktuelle kunstværker i kontekst (B)

På dette kursus analyserer vi kunst, som det er muligt at opleve på egen hånd på de største aktuelle kunstudstillinger i efteråret 2022. Hver gang får du dels en introduktion til en aktuel kunstudstilling, dels dyberegående nedslag i enkeltstående værker, hvor vi sammen undersøger værkets betydning i dets kontekst.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. De 4 - modernismens mænd, Øregaard Museum
3. Alex Da Corte, Louisiana
4. CryptoPong - Radar Contemporary, Nikolaj Kunsthal
5. MAD, Gl. Holtegaard
6. ATLANTIKUMI, Nordatlantens Brygge
7. Lee Lozano, Gl. Strand
8. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
9. Francis Alÿs, Copenhagen Contemporary
10. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK

Udsolgt

Foto: Wikimedia Commons. Pieter Claesz, Still Life with Salt Tub, ca. 1644

Tilmelding via Folkeuniversitetet i København

Forelæsningsrække 2022/2023 start mandag den 31. oktober i Lyngby

Kunst på tværs

I en række billedrige foredrag ser vi nærmere på nogle af de aktuelle kunstudstillinger i hovedstadsområdet. Hver gang giver en introduktion til en udstilling og nedslag i enkelte værker, der giver mulighed for bedre at se udstillingen på egen hånd.

En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
MAD, Gl. Holtegaard
SURPRISE. Det bliver spændende at se, hvilke udstillinger kunstmuseerne åbner i foråret 2023.
JOSEF FRANK & ISAAC GRÜNEWALD, Gl. Holtegaard

Foto: Wikimedia Commons. Le Journal malet af Isaac Grünewald

Tilmelding via FOF København