Aktuelle kurser, foredrag og omvisninger

SOMMERKURSUS start mandag 1. august

Davids Samling

Hvad er islamisk kunst? Er det religiøs kunst? På hvilken måde har muslimske kunstnere historisk betragtet afbildet mennesker og dyr? Kurset besvarer væsentlige spørgsmål vedrørende islamisk kunst, figuration og billedteologi og giver tillige et indgående kendskab til C.L. David (1878-1960) og hans enestående samling af både dansk, europæisk og ikke mindst islamisk kunst, der har til huse i museet Davids Samling. Den islamiske samling er med sine over 2000 genstande blandt de ti væsentligste samlinger af sin art på verdensplan, og museet er især berømt for sit åbne miniaturegalleri, der rummer intet mindre end verdens største offentligt tilgængelige samling af miniaturemalerier.

Udvalgte undervisningsgange vil foregå på Davids Samling, hvortil der er gratis adgang.
 

Foto: Pernille Klemp, Islamisk samling, Det muslimske Spanien og Nordafrika, Davids Samling

Tilmelding via Folkeuniversitetet i København

GRUNDKURSUS start onsdag 31. august

Billedanalyse - i teori og praksis

Hvilke metoder kan man bruge, hvis man gerne vil analysere billedkunst? Hvad er fordelene og ulemperne ved at anvende de forskellige metoder? Kurset introducerer formanalysen, der fokuserer på udtryk og formelle virkemidler, herunder Heinrich Wölfflins fem begrebspar og Wassily Kandinskys form- og farvelære; Erwin Panofskys ikonologiske model og den semiotiske model ved Charles Sanders Peirce og Roland Barthes, der alle beskæftiger sig med betydningsanalyse; gestaltpsykologiens gestaltlove med fokus på beskuerens oplevelse samt udstillingsanalysen, der undersøger kunstværket i dets fysiske og aktuelle kontekst.

Kurset består dels af teoretiske oplæg, dels af praktiske øvelser, hvor vi undersøger metodernes anvendelighed på forskellige typer af kunstværker.

Tilmelding åbner 13. juni kl. 10

Foto: Wikimedia Commons. Wassily Kandinsky, Violet - Green, 1926

Tilmelding via Folkeuniversitetet i København

EMNEKURSUS start onsdag den 31. august

Ti aktuelle kunstværker i kontekst (A)

På dette kursus analyserer vi kunst, som det er muligt at opleve på egen hånd på de største aktuelle kunstudstillinger i efteråret 2022. Hver gang får du dels en introduktion til en aktuel kunstudstilling, dels dyberegående nedslag i enkeltstående værker, hvor vi sammen undersøger værkets betydning i dets kontekst.

Dette semester er den aktuelle kunstscene mere nuanceret og eksperimenterende end nogensinde. Den favner en bred vifte af kunstnere fra hele verden såsom Alex Da Corte, Lee Lozano, Francis Alÿs og Henri Matisse. Periodisk spænder rækken over kunst fra barokken til i dag med udstillinger, der tematiserer emner som mad, køn, ensomhed, frihed og rigdommens væsen. Vi kommer omkring alt fra maleri, skulptur og fotografi til installationskunst.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. De 4 - modernismens mænd, Øregaard Museum
3. Alex Da Corte, Louisiana
4. CryptoPong - Radar Contemporary, Nikolaj Kunsthal
5. MAD, Gl. Holtegaard
6. ATLANTIKUMI, Nordatlantens Brygge
7. Lee Lozano, Gl. Strand
8. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
9. Francis Alÿs, Copenhagen Contemporary
10. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK

Tilmelding åbner 13. juni kl. 10

Foto: Wikimedia Commons. Vilhelm Lundstrøm, Siddende model ved opstilling, 1942

Tilmelding via Folkeuniversitetet i København

OMVISNINGER ved FOF 2022/2023 start 1. september

10 aktuelle udstillinger - året rundt

Tag med på omvisning i aktuelle udstillinger på nogle af hovedstadsområdets største museer. Kunstformidler Helene Lykke Evers introducerer til hver enkelt udstilling og udvælger enkeltstående værker, som danner afsæt for en fælles undersøgelse af kunstværkernes betydning og deres kunsthistoriske sammenhæng.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. Alex Da Corte, Louisiana
3. MAD, Gl. Holtegaard
4. Lee Lozano, Gl. Strand
5. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
6. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK
7. Neue Sachlichkeit, Louisiana
8. Richard Prince, Louisiana
9. Carl Bloch, SMK
10. JOSEF FRANK & ISAAC GRÜNEWALD, Gl. Holtegaard

Hvis du har gået på et hold i foråret, som fortsætter til efteråret, har vi reserveret en plads til dig. Du får direkte besked i juni, før alle efterårets hold bliver lagt online 21. juni.

Foto: Louisiana

Tilmelding via FOF København

OMVISNINGER ved FOF start 1. september

6 aktuelle udstillinger - by night

Tag med på omvisning i aktuelle udstillinger på nogle af hovedstadsområdets største museer. Kunstformidler Helene Lykke Evers introducerer til hver enkelt udstilling og udvælger enkeltstående værker, som danner afsæt for en fælles undersøgelse af kunstværkernes betydning og deres kunsthistoriske sammenhæng.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. Alex Da Corte, Louisiana
3. MAD, Gl. Holtegaard
4. Lee Lozano, Gl. Strand
5. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
6. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK

Hvis du har gået på et hold i foråret, som fortsætter til efteråret, har vi reserveret en plads til dig. Du får direkte besked i juni, før alle efterårets hold bliver lagt online 21. juni.

Foto: Louisiana

Tilmelding via FOF København

OMVISNINGER ved FOF start 1. september

6 aktuelle udstillinger - by night

Tag med på omvisning i aktuelle udstillinger på nogle af hovedstadsområdets største museer. Kunstformidler Helene Lykke Evers introducerer til hver enkelt udstilling og udvælger enkeltstående værker, som danner afsæt for en fælles undersøgelse af kunstværkernes betydning og deres kunsthistoriske sammenhæng.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. Alex Da Corte, Louisiana
3. MAD, Gl. Holtegaard
4. Lee Lozano, Gl. Strand
5. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
6. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK

Hvis du har gået på et hold i foråret, som fortsætter til efteråret, har vi reserveret en plads til dig. Du får direkte besked i juni, før alle efterårets hold bliver lagt online 21. juni.

Foto: Charlottenborg

Tilmelding via FOF København

EMNEKURSUS start fredag den 2. september

Ti aktuelle kunstværker i kontekst (B)

På dette kursus analyserer vi kunst, som det er muligt at opleve på egen hånd på de største aktuelle kunstudstillinger i efteråret 2022. Hver gang får du dels en introduktion til en aktuel kunstudstilling, dels dyberegående nedslag i enkeltstående værker, hvor vi sammen undersøger værkets betydning i dets kontekst.

Dette semester er den aktuelle kunstscene mere nuanceret og eksperimenterende end nogensinde. Den favner en bred vifte af kunstnere fra hele verden såsom Alex Da Corte, Lee Lozano, Francis Alÿs og Henri Matisse. Periodisk spænder rækken over kunst fra barokken til i dag med udstillinger, der tematiserer emner som mad, køn, ensomhed, frihed og rigdommens væsen. Vi kommer omkring alt fra maleri, skulptur og fotografi til installationskunst.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. De 4 - modernismens mænd, Øregaard Museum
3. Alex Da Corte, Louisiana
4. CryptoPong - Radar Contemporary, Nikolaj Kunsthal
5. MAD, Gl. Holtegaard
6. ATLANTIKUMI, Nordatlantens Brygge
7. Lee Lozano, Gl. Strand
8. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
9. Francis Alÿs, Copenhagen Contemporary
10. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK

Tilmelding åbner 13. juni kl. 10

Foto: Wikimedia Commons. Pieter Claesz, Still Life with Salt Tub, ca. 1644

Tilmelding via Folkeuniversitetet i København

OMVISNINGER ved FOF start søndag 4. september

Kunstsøndag: 6 aktuelle udstillinger

Tag med på omvisning i aktuelle udstillinger på nogle af hovedstadsområdets største museer. Kunstformidler Helene Lykke Evers introducerer til hver enkelt udstilling og udvælger enkeltstående værker, som danner afsæt for en fælles undersøgelse af kunstværkernes betydning og deres kunsthistoriske sammenhæng.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. De 4 – Lundstrøm, Johansen, Larsen og Salto, Øregård Museum
3. MAD, Gl. Holtegaard
4. Lee Lozano, Gl. Strand
5. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
6. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK

Hvis du har gået på et hold i foråret, som fortsætter til efteråret, har vi reserveret en plads til dig. Du får direkte besked i juni, før alle efterårets hold bliver lagt online 21. juni.

Foto: Øregaard Museum

Tilmelding via FOF København

OMVISNINGER ved FOF start søndag 4. september

Kunstsøndag: 6 aktuelle udstillinger

Tag med på omvisning i aktuelle udstillinger på nogle af hovedstadsområdets største museer. Kunstformidler Helene Lykke Evers introducerer til hver enkelt udstilling og udvælger enkeltstående værker, som danner afsæt for en fælles undersøgelse af kunstværkernes betydning og deres kunsthistoriske sammenhæng.

1. En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
2. De 4 – Lundstrøm, Johansen, Larsen og Salto, Øregård Museum
3. MAD, Gl. Holtegaard
4. Lee Lozano, Gl. Strand
5. Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, Charlottenborg
6. Henri Matisse: Det røde atelier, SMK

Hvis du har gået på et hold i foråret, som fortsætter til efteråret, har vi reserveret en plads til dig. Du får direkte besked i juni, før alle efterårets hold bliver lagt online 21. juni.

Foto: SMK

Tilmelding via FOF København

FORELÆSNINGSRÆKKE ved FOF start mandag 5. september

Kvindernes kunsthistorie

Få indblik i kvindernes kunsthistorie med denne forelæsningsrække, der slutter med en omvisning i den faste samling på Statens Museum for Kunst.

Hvem er nogle at de mest betydningsfulde kvindelige kunstnere historisk set? Hvornår fik kvinder adgang til kunstakademiet? Hvorfor er der så få kvindelige kunstnere repræsenteret på museerne? Hvilke emner er aktuelle blandt kvindelige kunstnere idag?

Denne række ønsker at belyse kvindernes kunsthistorie ved at fortælle om de mange kvindelige kunstnere, der gennem de seneste 150 år har brændt for at skabe kunstværker, der kunne gå over i historien på lige fod med deres mandlige kolleger.

I sidste halvdel af 1800-tallet er det blandt andre  Bertha Wegmann; Anna Ancher og Agnes Slott-Møller, der er nogle af de mest betydningsfulde kvindelige kunstnere på den danske kunstscene.
Siden anden halvdel af 1900-tallet har flere generationer af kvinder blandt andre Ursula Reuter Christiansen, Lene Adler Petersen og Pia Arke sat deres tydelige spor i kunstens historie, der også inddrager temaer som ligestilling, magtstrukturer og feminisme.
Samtidskunsten er rig på kvindelige kunstnere, der også er aktive på den internationale kunstscene såsom Malene Landgreen, Marie Munk og Jeannette Ehlers.

Den sidste gang er en omvisning på Statens Museum for Kunst, hvor vi med egne øjne oplever kvindernes kunsthistorie historisk set i salene i Danmarks ældste kunstsamling. Prisen er eksklusive entré til museet den sidste gang.

Foto: Wikimedia Commons. Anna Ancher, En ung pige ordner blomster, ca. 1885

Tilmelding via FOF København

Forelæsningsrække 2022/2023 start mandag den 31. oktober i Lyngby

Kunst på tværs

I en række billedrige foredrag ser vi nærmere på nogle af de aktuelle kunstudstillinger i hovedstadsområdet. Hver gang giver en introduktion til en udstilling og nedslag i enkelte værker, der giver mulighed for bedre at se udstillingen på egen hånd.

En anden surrealisme, Den Frie udstillingsbygning
MAD, Gl. Holtegaard
SURPRISE. Det bliver spændende at se, hvilke udstillinger kunstmuseerne åbner i foråret 2023.
JOSEF FRANK & ISAAC GRÜNEWALD, Gl. Holtegaard

Foto: Wikimedia Commons. Le Journal malet af Isaac Grünewald

Tilmelding via FOF København